Jelen

Kisiskolánk a Tárkány Ete Általános Iskola Tagiskolája.  Az intézményben jelenleg 2 összevont osztály működik, amelyekben három főállású pedagógus tanít, a székhelyintézménnyel összhangban integráltan, sajátos nevelési igényű tanulókat is.

Ketten pályakezdő korunktól tanítunk az iskolában, így már sokéves tapasztalattal rendelkezünkaz összevont tanítás területén. Legfiatalabb kollégánk pedig tanítványunk volt. Mindhárman igyekszünk továbbképzésekkel bővíteni szakmai-módszertani tudásunkat és a megszerzett új ismereteket beépíteni a mindennapi munkánkba, a fejlesztő tevékenységekbe.

Az iskolaépület, mely a hetvenes évek elekjén épült, többszöri felújítás, hozzáépítés, külső szigetelő burkolás, nyílászárócsere és világítás-korszerűsítés után viszonylag jó állapotban van. Kettő tágas osztályterem, egy tornaszoba, számítástechnikai szaktanterem és egy nevelői szoba áll  rendelkezésünkre  a tanulók oktatásához. Szemléltető és oktatást szolgáló eszközökkel viszonylag jól ellátott az intézmény. Két éve pályázat útján  interaktív táblát is nyertünk.

 A tanulók szabadidős fejlesztése és foglalkoztatása érdekében  az  idei esztendőben folytattuk az előző években sikeres felkészítést adó Bendegúz  szakkört, és tovább bővítettük a kínálatot matematika, kézműves- és játszóházi szakkörrel. A tanulók mindennapos testmozgását  pedig kölyökatlétikai  és szalagos rögbi edzések biztosítják.

Az alacsony osztálylétszámok lehetővé teszik a tanulőkkal való egyéni foglalkozást, a differenciált fejlesztést, ezzel kompenzálva az összevont tanítás esetleges hátrányait. A sokéves tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisiskolai létből, és az összevont tanításszervezésből fakadóan semmiben nem szenvednek hátrányt tanulónk. Az intézményből kikerülve bárhol derekasan megállják a helyüket,   és az önálló feladatmegoldás, és ismeretszerzés, valamint  a közösségi munka terén kiemelkednek.