Jelen

Kisiskolánk a Kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola  kihelyezett telephelye. Az intézményben jelenleg 1 összevont osztály működik, amelyekben két főállású pedagógus tanít, a székhelyintézménnyel összhangban integráltan, sajátos nevelési igényű tanulókat is.

Egy pedagógusunk pályakezdő kora óta  tanít az iskolában, így már sokéves tapasztalattal rendelkezik az összevont tanítás területén. Fiatalabb kollégánk pedig tanítványként iskolánk tanulója  volt. Igyekszünk továbbképzésekkel bővíteni szakmai-módszertani tudásunkat és a megszerzett új ismereteket beépíteni a mindennapi munkánkba, a fejlesztő tevékenységekbe.

Az iskolaépület, mely a hetvenes évek elekjén épült, többszöri felújítás, hozzáépítés, külső szigetelő burkolás, nyílászárócsere és világítás-korszerűsítés után viszonylag jó állapotban van. Kettő tágas osztályterem, egy tornaszoba, számítástechnikai szaktanterem és egy nevelői szoba áll  rendelkezésünkre  a tanulók oktatásához. Szemléltető és oktatást szolgáló eszközökkel viszonylag jól ellátott az intézmény. Pályázat útján  interaktív táblát is nyertünk, amit igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni..

Az alacsony osztálylétszámok lehetővé teszik a tanulőkkal való egyéni foglalkozást, a differenciált fejlesztést, ezzel kompenzálva az összevont tanítás esetleges hátrányait. A sokéves tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisiskolai létből, és az összevont tanításszervezésből fakadóan semmiben nem szenvednek hátrányt tanulónk. Az intézményből kikerülve bárhol derekasan megállják a helyüket,   és az önálló feladatmegoldás, és ismeretszerzés, valamint  a közösségi munka terén kiemelkednek.